آیا پروتز سینه موجب سرطان سینه می شود؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

آیا پروتز سینه موجب تاخیر در تشخیص سرطان سینه می شود؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

آیا پروتز سینه باعث رفع افتادگی سینه می شود؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

آیا پروتز سینه دائمی است؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

آیا امکان شیردهی بعد از عمل پروتز سینه وجود دارد؟

بله! یکی از سوالات پر تکرار که ذهن افراد را درگیر می کند این است که آیا بعد از انجام پروتز سینه می توان باردار شد و شیردهی داشت؟ بارداری و شیر دهی بعد از عمل پروتز سینه هیچ منعی ندارد با این حال پزشکان توصیه می کنند اگر قصد بارداری در آینده نزدیک را دارید جراحی پروتز سینه را به بعد از بارداری و دوره شیردهی موکول کنید چرا که بارداری و شیردهی باعث افتادگی سینه می شود. مسلم است امکان تغییر بافت سینه و تغییر غدد شیردهی حین جراحی وجود دارد که این مسئله روی فرایند تولید شیر در بدن مادر تاثیر می گذارد. اگر جراحی توسط یک جراح ماهر انجام شود ریسک این مشکل بسیار کم می شود.

چه مدت بعد از انجام جراحی پروتز سینه می توان هواپیما سوار شد؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

کدام برند پروتز سینه بهتر است؟

تا امروز هیچ گونه ارتباطی بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان و یا هرگونه بیماری خود ایمنی و بیماری های سیستمیک یافت نشده حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که جراحی ایمپلنت سینه انجام داده اند کمتر از افراد دیگر دچار سرطان سینه می شوند.

دیدگاه ها