لیست محصولات شرکت آریا بهداشت کیمیا:

محصولات پزشکی برند موتیوا (MOTIVA):

ایمپلنت سینه برند موتیوا(گرد، ارگونومی 1، ارگونومی2)

● تیشو اکسپندر برند موتیوا با نام تجاری موتیوا فلورا

● فانل برند موتیوا(Keller Funnel)

● رترکتور برند موتیوا(MotivaImagine Ultralight LED Retractor)

محصولات پزشکی برند شنل مد (CHANNEL MED):

● تروکار برند CHANNEL MED

● استپلر و کارتریج لاپاراسکوپی و باز برند CHANNEL MED

پروتز سینه موتیوا بر اساس لطافت و استحکام، متعادل با یک سینه بی نقص و گرد طراحی شده است.